« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2022 ».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2022 ».
Ημ/νια: 03/04/2022 11:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΠΕΩ6Μ-Ν53
Κατηγορίες: Διαύγεια
“ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για τον μήνα Απρίλιο 2022”.
Θέμα: “ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για τον μήνα Απρίλιο 2022”.
Ημ/νια: 03/04/2022 10:50:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΚΩΩ6Μ-ΑΗΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Θέμα: Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Ημ/νια: 03/04/2022 10:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ90Ω6Μ-ΣΝΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Θέμα: Απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
Ημ/νια: 03/04/2022 10:26:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΓΩ6Μ-ΕΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ημ/νια: 03/04/2022 09:35:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ3ΤΩ6Μ-ΚΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ καΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 3
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ καΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 3
Ημ/νια: 01/04/2022 17:28:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΖΠΩ6Μ-Κ1Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022
Ημ/νια: 01/04/2022 17:01:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΝΦΟΩ6Μ-ΖΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Απρίλιο έτους 2022»
Ημ/νια: 01/04/2022 16:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Α5Ω6Μ-Ζ0Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΔΑΧ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΔΑΧ
Ημ/νια: 01/04/2022 15:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 610ΝΩ6Μ-ΗΣΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ημ/νια: 01/04/2022 15:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΜ2Ω6Μ-191
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της με Α.Π.49294/21.02.2022 Απόφασης Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της από 17.02.2022 επιταγής προς πληρωμή, κάτωθι “απογράφου εκτελεστού” της με αριθμό 470
Θέμα: «Έγκριση της με Α.Π.49294/21.02.2022 Απόφασης Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της από 17.02.2022 επιταγής προς πληρωμή, κάτωθι “απογράφου εκτελεστού” της με αριθμό 4703/2001 τελεσίδικης καταψηφιστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο), της οποίας επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δήμου Αθηναίων και με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος Αθηναίων όπως καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.777,37€ στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως δικηγορική αμοιβή για παράσταση σε δικαστήριο καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριούμενων ακινήτων».
Ημ/νια: 01/03/2022 13:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΥΔΩ6Μ-ΟΘΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραπομπή του θέματος για την οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας του θεάτρου «ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ», στην οδό Αμερικής 10, στην επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε.» στην Πυροσβεστική Αρχή.
Θέμα: Παραπομπή του θέματος για την οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας του θεάτρου «ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ», στην οδό Αμερικής 10, στην επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε.» στην Πυροσβεστική Αρχή.
Ημ/νια: 01/03/2022 13:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ22ΤΩ6Μ-ΝΧ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση α) της με Α.Π.52603/23.02.2022 Απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης της Μηνυτήριας Αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών διά του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, καθώς και β) της δυνάμει αυτής και με αριθ. πρωτ. 1020/20751/8/23.02.2022 Β
Θέμα: «Έγκριση α) της με Α.Π.52603/23.02.2022 Απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης της Μηνυτήριας Αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών διά του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, καθώς και β) της δυνάμει αυτής και με αριθ. πρωτ. 1020/20751/8/23.02.2022 Βεβαίωσης Κατάθεσης Μηνυτήριας Αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος».
Ημ/νια: 01/03/2022 13:44:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 98ΩΟΩ6Μ-ΩΒΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΙΤΧ 9922 ατόμου με αναπηρία στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού 7.
Θέμα: Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ.: ΙΤΧ 9922 ατόμου με αναπηρία στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού 7.
Ημ/νια: 01/03/2022 13:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΡΧΩ6Μ-ΛΘ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό Α777/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές), η οποία εξεδόθη επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΓ 1376/16.02.2018 αγωγής της ΜΑΡΙΚΑ
Θέμα: «Έγκριση της μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό Α777/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές), η οποία εξεδόθη επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΓ 1376/16.02.2018 αγωγής της ΜΑΡΙΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ κατά του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 01/03/2022 13:41:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΖ6Ω6Μ-ΩΗΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Μάρτιο έτους 2022
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Μάρτιο έτους 2022
Ημ/νια: 01/03/2022 13:36:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9242Ω6Μ-7ΓΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Μάρτιο έτους 2022
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Μάρτιο έτους 2022
Ημ/νια: 01/03/2022 13:33:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΕΙΩ6Μ-Γ4Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση του συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης, ποσού 839,78€ του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΗ, για φθορά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΙ 4270 Ι.Χ. όχημά του από πτώση δέντρου επί των οδών Υψηλάντου & Γενναδίου»
Θέμα: «Έγκριση του συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης, ποσού 839,78€ του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΗ, για φθορά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΙ 4270 Ι.Χ. όχημά του από πτώση δέντρου επί των οδών Υψηλάντου & Γενναδίου»
Ημ/νια: 01/03/2022 13:31:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Π4ΨΩ6Μ-ΔΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Μαρτίου 2022 των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων”.
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Μαρτίου 2022 των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων”.
Ημ/νια: 01/03/2022 13:27:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΕΤΩ6Μ-ΗΗ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της μη άσκησης ανακοπής από τον Δήμο Αθηναίων κατά του με αριθμό 5.037/2022 Πίνακα Κατάταξης δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικού με τη με αριθμό 5.057/2022 πρόσκληση δανειστών κατά του οφειλέτη το
Θέμα: «Έγκριση της μη άσκησης ανακοπής από τον Δήμο Αθηναίων κατά του με αριθμό 5.037/2022 Πίνακα Κατάταξης δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικού με τη με αριθμό 5.057/2022 πρόσκληση δανειστών κατά του οφειλέτη του Δήμου Αθηναίων, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΛΟΥ».
Ημ/νια: 01/03/2022 13:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΗΙΩ6Μ-ΟΞ1
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.