KYADA logo

Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων


Οι άστεγοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τη σκληρή πραγματικότητα του δρόμου, πασχίζοντας για την επιβίωση υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Η Αθήνα υπήρξε από τις λίγες πόλεις που αντέδρασε γρήγορα και η ελληνική κοινωνία αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία πόσο βαθειά αλληλέγγυα είναι.

Σταθερός προσανατολισμός είναι ο άνθρωπος: η πεποίθηση πως οι άστεγοι αποτελούν ένα γόνιμο και δημιουργικό κύτταρο. Αλλά δεν νοιαζόμαστε μόνο για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο δρόμο. Πολύ περισσότερο μας ενδιαφέρει αυτός που μπορεί να καταλήξει εκεί. Γι΄ αυτό, προσπαθούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά προτού κάποιος βρεθεί στο απόλυτο αδιέξοδο.

Οι άστεγοι περιμένουν τη ζεστασιά και τη φροντίδα που τους στέρησε η ζωή. Ας γίνουν μέρος της σκέψης και της καθημερινότητάς μας. Είναι η ελάχιστη χειρονομία ανθρωπιάς και πολιτισμού που τους οφείλεται.

 

Σκοποί

Βασικοί σκοποί των προγραμμάτων που εκπονεί και υλοποιεί το Ίδρυμα Αστέγων είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανθρώπων οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται χωρίς στέγη ή δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους ασφαλή κατοικία επαρκούς επιπέδου. Επίσης, η ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης για την αποτροπή του φαινομένου, καθώς και η ανάπτυξη αντίστοιχων που θα μελετούν τις περιπτώσεις των αστέγων και θα φροντίζουν για τη μελλοντική αποκατάσταση και επανένταξή τους.

Για την επίτευξη των σκοπών του το Ίδρυμα Αστέγων συνεργάζεται και με φορείς που έχουν τους ίδιους σκοπούς. Πέραν των άλλων υπηρεσιών που παρέχει, το Ίδρυμα συγκεντρώνει και διανέμει είδη τροφίμων, ιματισμού, υπόδησης, φάρμακα κ.λπ. σε όσους προσέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους του, καθώς και σε οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα τα οποία εντοπίζονται από τις δικές του ή άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, ενορίες, εθελοντές ή συνεργαζόμενους φορείς.
 

Αρχή Σελίδας

Σίτιση

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. παρέχει καθημερινά περίπου 2.500-3.000 μερίδες φαγητού σε άπορους και άστεγους Έλληνες και αλλοδαπούς. Το φαγητό διανέμεται δύο φορές ημερησίως (μεσημέρι 12:00-13:00 και απόγευμα 17:00-18:00) από το Κέντρο Σίτισης του Ιδρύματος, στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους 70 και Πειραιώς 35.

Στέγαση

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαθέτει τρεις ξενώνες. Ο ένας είναι ιδιόκτητος και δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία ενώ στους άλλους δύο παρέχεται φιλοξενία σε 160 άτομα. Η πληθυσμιακή ομάδα που εξυπηρετείται καλύπτει άτομα ηλικίας 18-65 ετών. Oι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και ίδιες για όλους.
 

Αρχή Σελίδας

Παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας

 • Υποδοχή (intake)
 • Συμβουλευτική και ενημέρωση
 • Ψυχο-κοινωνική στήριξη
 • Κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των φιλοξενούμενων (έκδοση βιβλιαρίων, έκδοση επιδομάτων και συντάξεων κ.λπ.)
 • Κοινωνική αποκατάσταση (παραπομπές σε θεραπευτήρια, γηροκομεία κ.λπ.) και επανένταξη
 • Δωρεάν διανομή ιματισμού
 • Δημιουργία ομάδων αλληλοϋποστήριξης

Αρχή Σελίδας

Συνεργασίες

 • Συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας (συνοδεία φιλοξενούμενων για διεκπεραίωση ιατρικών εξετάσεων και νοσηλεία).
 • Συνεργασία με κρατικούς και μη φορείς, με στόχο την κοινωνικο-επαγγελματική αποκατάσταση των αστέγων.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Συμμετοχή στο ελληνικό δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη.
 • Πλαίσιο εκπαίδευσης για φοιτητές συναφών επιστημονικών αντικειμένων.
    

Αρχή Σελίδας

Δράσεις

Το Ίδρυμα Αστέγων, για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών, κινείται προς την πραγμάτωση συγκεκριμένων δράσεων. Σε πρώτη φάση υλοποιούνται συνεργασίες με φορείς που έχουν παρόμοιους καταστατικούς σκοπούς, όπως την Εκκλησία της Ελλάδος, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.), μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Επίσης, το δίκτυο εθελοντών με τη βοήθεια του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος και πραγματοποιείται ευρύ φάσμα δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων και της παροχής βοήθειας στον δρόμο.

Τέλος, μέσω ειδικής διαφημιστικής εκστρατείας και κατάλληλα σχεδιασμένων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε η πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των αστέγων.

Αρχή Σελίδας

Σύλλογος Φίλων Ιδρύματος Αστέγων

Σκοποί του Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Αστέγων Δήμου Αθηναίων είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των αναγκών των αστέγων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αθηναίων, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα στέγασης, σίτισης, ένδυσης, κ.λπ. των αστέγων και των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και γενικότερα η εξεύρεση τρόπων και μέσων επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεών του, φροντίζει για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας (κοινωνικής, επιμορφωτικής, πολιτιστικής) που αναδεικνύει το πρόβλημα (διαλέξεις, σεμινάρια, έντυπες εκδόσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Επίσης, συνεργάζεται με αντίστοιχους μη κερδοσκοπικούς συλλόγους και φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς, επιστημονικούς, εκκλησιαστικούς), καθώς και με τους ανάλογους του εσωτερικού ή εξωτερικού. Συγκροτεί ομάδες εργασίας και προσελκύει εθελοντές με σκοπό την δημιουργία ειδικού εθελοντικού σώματος, με μέλη τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές για την αντιμετώπιση του ευαίσθητου ζητήματος των αστέγων. Τέλος, προσπαθεί να εξασφαλίσει και να συγκεντρώσει οικονομικούς πόρους για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Αρχή Σελίδας

Εθελοντές

Το Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων μέσω του προγράμματος του εθελοντισμού, στοχεύει στη δημιουργία δικτύου για την υποβοήθηση και την ενίσχυση του έργου του, που απευθύνεται σε όλους του πολίτες της Αθήνας.

Το σχήμα στο οποίο στηρίζεται το πρόγραμμα εθελοντισμού για τους άστεγους βασίζεται στο τρίπτυχο: Ίδρυμα Αστέγων - Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Αστέγων - Εθελοντές.

 Οι εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων. Ανά ομάδες εργάζονται στον δρόμο (street work) για τον εντοπισμό των αστέγων και την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης προς το ίδρυμα. Άλλοι έχουν συμμετοχή στις ειδικές εξωτερικές κινητές μονάδες, που σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρουν επιτόπου στους αστέγους φαγητό, ένδυση, κλινοσκεπάσματα, κλπ.

Αρχή Σελίδας

Σχέδιο Αθηνά - ΕΣΤΙΑ

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων και έκτακτων αναγκών λόγω καιρικών συνθηκών. Το σχέδιο ονομάστηκε "Αθηνά - ΕΣΤΙΑ".

Σκοπός του είναι, αξιολογώντας τις προτεινόμενες λύσεις από χώρες με μεγαλύτερη πείρα στο ζήτημα, να περιγραφούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των αστέγων σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και κρίσεων, στο πλαίσιο των δεδομένων και των δυνατοτήτων της πόλης των Αθηνών. Προς την κατεύθυνση αυτή επιλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν σχετικά άρθρα και μελέτες διαφόρων χωρών και πόλεων.

Στο σχέδιο διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις ειδικών καταστάσεων σε σχέση με τους αστέγους στην Αθήνα. Ειδικότερα, προβλέπει δημιουργία περισσότερων ξενώνων, παροχή βοήθειας στον δρόμο (με κινητοποίηση εξωτερικών μονάδων), διασύνδεση με το δίκτυο των Δημοτικών Ιατρείων, δημιουργία Κέντρου Ημέρας και χώρων στέγασης για άστεγες οικογένειες, καθώς και συγκρότηση δικτύου φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων.

Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία εξειδικευμένου τηλεφωνικού κέντρου σε περιόδους κρίσεων, η δημιουργία έκτακτων καταφύγιων και η επωφελέστερη αξιοποίηση του δικτύου εθελοντών του Ιδρύματος.
 

Αρχή Σελίδας

Βοήθεια στο δρόμο

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των αστέγων, οργάνωσε την αποστολή εξωτερικών ομάδων για την παροχή βοήθειας στον δρόμο. Οι ομάδες αυτές, δραστηριοποιούμενες κυρίως σε περιόδους έκτακτης ανάγκης (λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κ.λπ.), δίνουν φαγητό, κουβέρτες και υπνόσακους σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και πληροφορίες για το που μπορούν να διανυκτερεύσουν.

Οι ομάδες είναι οργανωμένες κατά τα διεθνή πρότυπα και απαρτίζονται από ειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α.) ή βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Αυτονόητη θεωρείται η επάρκεια υλικών (κουβέρτες, ρούχα, φαγητό, ροφήματα κ.λπ.) τα οποία διανέμονται από τις κινητές μονάδες. Οι προμήθειες προέρχονται από προσφορές και από τα υπάρχοντα αποθέματα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία φυλάσσονται για τέτοιες περιπτώσεις.
 

Αρχή Σελίδας

Έτος Αστέγων

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) ανακήρυξαν το 2007 Έτος Αστέγων, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του ζητήματος των αστέγων μέσω της δημοσιοποίησης του προβλήματος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στόχος ήταν όχι μόνον να αποδείξουμε ότι λειτουργούν τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά αλλά και να εξαντλήσουμε τα αποθέματα της ανθρωπιάς μας. Με σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν, η Αθήνα απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι μια πόλη ανοικτή, που παραμένει μακριά από λογικές και νοοτροπίες περιθωριοποίησης.
 

Αρχή Σελίδας

"Κοινωνικό Παντοπωλείο"

Το Ίδρυμα Αστέγων, για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων σε συνεργασία με γνωστή αλυσίδα πολυκαταστημάτων, υλοποίησε μία πρωτοβουλία δράσης το "Παντοπωλείο της Καρδιάς" ή "Κοινωνικό Παντοπωλείο".

Ο θεσμός, που ήδη λειτουργούσε με επιτυχία στη Γαλλία και το Βέλγιο, έγινε πραγματικότητα και στην Ελλάδα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, στεγασμένος σε χώρο του Ιδρύματος και φέτος συμπληρώνει 4 έτη λειτουργίας.

Το "Κοινωνικό Παντοπωλείο" προσφέρει κάποιες θέσεις εργασίας και - το βασικότερο - δίνει τη δυνατότητα σε άπορες οικογένειες να προμηθεύονται προϊόντα δωρεάν. Έτσι, διευκολύνεται άμεσα η πρόσβαση για τις ευάλωτες ομάδες σε αγαθά.

 

Αρχή Σελίδας

"Κοινωνικό Φαρμακείο"

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της φτώχειας και της ανέχειας η σχεδιάστηκε σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών ώστε να παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των πρωτογενών αναγκών του χειμαζόμενου πληθυσμού (σίτιση, στέγαση, ένδυση, υπόδηση, πρωτοβάθμια ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη). Στις πρωτοβουλίες αυτές εντάχθηκε και η δημιουργία του Α' Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αθηναίων, το οποίο λειτουργεί στην πλατεία Βαρβακείου Αγοράς τα τελευταία 3 έτη.

Στόχος της δράσης είναι η φαρμακευτική περίθαλψη των ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ώστε να είναι ευχερέστερη η κοινωνικο-προνοιακή τους αποκατάσταση. Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού συνεργάζονται το Ίδρυμα Αστέγων και τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και η ΜΚΟ «Φαρμακοποιοί του Κόσμου».

Το Α' Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο διαθέτει φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, λειτουργεί όλη την εβδομάδα (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) σε επτάωρη βάση (09:00-15:00), με την ευθύνη φαρμακοποιού και έναν βοηθό φαρμακοποιού και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος Αστέγων. Η τελευταία, στο πλαίσιο λειτουργίας της έχει την υποχρέωση να υποδέχεται περιστατικά όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
 

Αρχή Σελίδας

"Αθηναϊκή Αγορά"

Η «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ» στεγάζεται στην πλατεία Βαρβακείου και οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής του Ιδρύματος Αστέγων. Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης άπορων οικογενειών, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα και ενήλικα τέκνα και μοναχικών ατόμων, ώστε να γίνει δυνατή η κοινωνική επανένταξή τους με καλύτερες αξιώσεις.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στις παροχές της «Αθηναϊκής Αγοράς», με την επίδειξη του «Ειδικού Κουπονιού», το οποίο παρέχεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύματος ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την έγκριση αυτών από ειδική επιτροπή. Στο «ειδικό κουπόνι» αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των υλικών αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου, (οικονομική κατάσταση, μέλη οικογένειας κ.ά.). Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δύο φορές τον χρόνο, εκτός περιπτώσεων που κρίνονται ως εξαιρετικής ή επείγουσας ανάγκης, συμφώνως προς κρίση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Η «Αθηναϊκή Αγορά» λειτουργεί, από τον Δεκέμβριο 2008, όλη την εβδομάδα 09:00 - 15:00 (εκτός Σαββάτου & Κυριακής), παρέχει είδη ένδυσης, υπόδησης, εσωρούχων, οικιακού εξοπλισμού, (ηλεκτρικές συσκευές, οικιακά σκεύη, κ.ά.) και στελεχώνεται από εθελοντές, οι οποίοι εκπαιδεύονται για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος.

 

Αρχή Σελίδας

"Πολυδύναμο Κέντρο ΑμεΑ"

Με προεδρικό διάταγμα, το 2010, ο σκοπός του Ιδρύματος Αστέγων τροποποιήθηκε και οι αρμοδιότητές του επεκτάθηκαν στην καταπολέμηση των παραγόντων που οδηγούν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, οι οποίες σχεδιάζονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α., δημιουργήθηκε μόνιμη πρωτοποριακή δομή, το αυτόνομο κέντρο για ΑμεΑ στο κτίριο του παλαιού Βουστασίου (Κολοκυνθού), το οποίο ανακαινίσθηκε για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα». Η δομή καλείται να εξυπηρετήσει άτομα 18-35 ετών, σε καθημερινή βάση, με προγράμματα ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρας.

 

Αρχή Σελίδας

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.