Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18
 
 
 
 
 
 
1
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
19
2
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
3
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
4
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
5
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
6
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
7
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
8
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
20
9
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
10
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
11
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
12
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
13
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
14
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
15
Ημερομηνία
Πεμ, 07/04/2022 - 11:00 - Κυρ, 15/05/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
21
16
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
17
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
18
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
19
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
20
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
21
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Σάβ, 14/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 21/05/2022 - 20:30
22
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
22
23
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 19:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
24
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 19:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 24/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 28/05/2022 - 20:30
25
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 19:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 24/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 28/05/2022 - 20:30
Ημερομηνία
Τετ, 25/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 10/07/2022 - 19:00
26
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 19:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 25/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 10/07/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 24/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 28/05/2022 - 20:30
27
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 19:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 25/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 10/07/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 24/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 28/05/2022 - 20:30
28
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 19:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 25/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 10/07/2022 - 19:00
Ημερομηνία
Τρι, 24/05/2022 - 20:30 - Σάβ, 28/05/2022 - 20:30
29
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 19:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Δευ, 23/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Παρ, 20/05/2022 - 10:00 - Κυρ, 29/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 25/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 10/07/2022 - 19:00
23
30
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 25/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 10/07/2022 - 19:00
31
Ημερομηνία
Τρι, 03/05/2022 - 17:00 - Πεμ, 09/06/2022 - 21:00
Ημερομηνία
Τετ, 04/05/2022 - 10:00 - Τρι, 31/05/2022 - 23:55
Ημερομηνία
Τετ, 25/05/2022 - 18:00 - Κυρ, 10/07/2022 - 19:00
 
 
 
 
 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.