Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών που, αν και τα προορίζαμε για απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία.

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Σύμφωνα με το νόμο 2939 περί "Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων", που αφορά σε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην αντίστοιχη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. και ειδικότερα στην οδηγία 62/94 της Ε.Ε., η ανακύκλωση είναι πλήρως θεσμοθετημένη και συγκεκριμένοι στόχοι έχουν τεθεί. Κατά τις απαιτήσεις του νόμου μέχρι το 2011 πρέπει να ανακυκλώνεται το 55-80% των συσκευασιών που σήμερα καταλήγουν στα σκουπίδια ενώ το 60% πρέπει να ανακτάται ως ενέργεια. Τέλος, είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων όπως μπαταρίες, λάστιχα, ηλεκτρικές συσκευές. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 99/31/ΕΚ και την ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508) μέχρι το 2010 πρέπει να μειωθούν κατά 25% τα βιοαποικοδομήσιμα αστικά απορρίμματα σε σχέση με αυτά που παράχθηκαν το 1995. Το ποσοστό αυτό πρέπει να φτάσει το 50% το 2013 και το 65% το 2020.

Μετά την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης, ο Δήμος Αθηναίων εδώ και μερικούς μήνες έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης που απαρτίζεται από 4 επιμέρους συστήματα για τα αστικά και εμπορικά απορρίμματα. Με σκοπό την ανακύκλωση ειδικών απορριμμάτων ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει εγκεκριμένα συστήματα για ανακύκλωση των ειδικών απορριμμάτων που συλλέγει.

Σκοπός της δημοτικής αρχής είναι η αναβάθμιση του παρόντος προγράμματος ανακύκλωσης ποιοτικά και ποσοτικά ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δημοτών και κάθε δημότης να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα. Ποσοτικός στόχος σε πρώτη φάση είναι ο διαχωρισμός στη πηγή 1 kg ανακυκλώσιμου υλικού ανά κάτοικο εβδομαδιαίως. Σταδιακά και εφόσον οι πολίτες στηρίξουν το πρόγραμμα της ανακύκλωσης προγραμματίζεται η αντικατάσταση ενός αριθμού απλών κάδων με κάδους ανακύκλωσης.

Οφέλη ανακύκλωσης

Η μείωση της ρύπανσης από τα απορρίμματα είναι απαραίτητη και συνίσταται στη ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και στην περιβαλλοντικά φιλική επεξεργασία και διάθεσή τους. Η ταφή των απορριμμάτων δεν αποτελεί πλέον πανάκεια λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων ρύπανσης των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα. Η μόνη λύση είναι η ευρεία ανακύκλωση των απορριμμάτων. Με την ανακύκλωση γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Ενδεικτικά, η συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση ενός τόνου ανακυκλώσιμου αλουμινίου ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 50 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενώ η ανακύκλωση 1 τόνου χαρτιού σώζει 17 δέντρα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης δεν περιορίζονται μόνο στο περιβάλλον αλλά αφορούν και στους δημότες. Η βιομηχανία ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων είναι από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και γίνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων επομένως επέρχεται οικονομική ανάπτυξη. Τα οφέλη αφορούν περαιτέρω στους απλούς πολίτες αν γίνει αντιληπτό ότι μόνο στον "Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων" ο Δήμος Αθηναίων πληρώνει 17 εκατ. ευρώ ετησίως για τη υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. Με την ανακύκλωση και εξοικονόμηση χρημάτων θα γίνει, αλλά και θα πάψει ο Δήμος να είναι εξαρτημένος από άλλους φορείς για την διαχείριση των απορριμμάτων του.

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Βασική στρατηγική του Δήμου Αθηναίων, όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, είναι η εκτροπή των αξιοποιήσιμων υλικών από το ΧΥΤΑ με σκοπό την ανακύκλωση ή την ανάκτηση ενέργειας. Σημαντικό πυλώνα για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η διαλογή στην πηγή. Επιπλέον, ο Δήμος Αθηναίων προωθεί έργα διαχείρισης αποβλήτων εντός των ορίων του ή κοντά σε αυτά.

Δείτε παρακάτω τους απολογισμούς διαχείρισης αποβλήτων της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης.

  • Απολογισμός 2012
  • Απολογισμός 2013 - Ο Δήμος Αθημαίων συμμετείχε στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό έργο LIFE+ "Ολοκληρωμένη διαχείρηση βιοαποβλήτων στην Ελλάδα- Η περίπτωση της Αθήνας".
  • Απολογισμός 2014 - Ο Δήμος Αθηναίων διέθεσε 500 κάδους οικιακής κομποστοποίησης 310 lt σε κατοίκους και σχολεία του Δήμου Αθηναίων.
  • Απολογισμός 2015 - Ο Δήμος Αθηναίων θέλοντας να δώσει λύση στο πρόβλημα των ξεχειλισμένων κάδων, πραγματοποίησε την εγκατάσταση είκοσι μηχανισμών βύθισης - ανύψωσης για την προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων.
  • Απολογισμός 2016 - Ο Δήμος Αθηναίων δημιούργησε γωνιές ανακύκλωσης στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων και στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λιοσίων 22) για να στηρίξουμε τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων (χαρτί, μελανοδοχεία, τηγανέλαια, μπαταρίες)
  • Απολογισμός 2017 - Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη λειτουργία Κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή Ελαιώνα, όπου θα συλλέγονται τα αστικά απόβλητα και εν συνεχεία θα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ με προφανή οφέλη: οικονομία καυσίμων και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον λόγω της μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου από και προς τον ΧΥΤΑ.
  • Απολογισμός 2018
     

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.